Čo ponúkame

Agentúra Aybee-production sa zaoberá tvorbou, prípravou a realizáciou kultúrnych a spoločenských podujatí od firemných, plesových podujatí, až po sprostredkovanie umelcov. Pôsobí v nasledujúcich oblastiach:

Public Relations

• Definovanie cieľových skupín
• Stratégie vzťahu firmy k verejnosti
• Tvorba námetu
• Vypracovanie scenára
• Zabezpečenie programu
• Zabezpečenie účasti hostí
• Technické a organizačné zabezpečenie celého podujatia

Marketing

• prieskum trhu a monitoring konkurencie
• definícia cieľovej skupiny
• analýza činnosti klienta
• poradenská činnosť v oblasti marketingu
• príprava a realizácia marketingového plánu a marketingovej stratégie
• monitoring a výber vhodných PR akcií pre klienta
• príprava a realizácia účasti klienta na kultúrnych , spoločenských a športových podujatiach
• koordinácia PR aktivít

Médiá

• výber vhodných elektronických a printových médií na prezentáciu značky a produktov klienta
• komunikácia s médiami
• nákup reklamného priestoru v jednotlivých médiách a sprostredkovanie inzercie vo vybraných periodikách
Prenájom reklamných plôch

Reklamné a darčekové predmety

Kompletný servis reklamných predmetov od písacích potrieb až po darčekové vína.

Podpora predaja

• Stratégia uvedenia výrobkov na trh
• Návrhy na spotrebiteľské súťaže
• Organizácia spotrebiteľských súťaží
• Promoterky, supervizori
• Oblečenie promoteriek
• Zaškolenie promoteriek, supervizorov
• Spracovanie administratívy – reportov
• Vyhodnotenie jednotlivých promo a sampling akcií

Events (Akcie a podujatia)

• Námet a scenár spoločenskej akcie
• Výber vhodnej lokality
• Koordinácia a réžia
• Ozvučenie, osvetlenie, technické zabezpečenie
• Recepcie, záverečné rauty
• Hostessing
• Umelecký program